najvišja reflektivnost   
trenutne padavine
vsota padavin
identif. delcev
doppler
informacije
VMI (Vertical Maximum Intensity): maksimalna vrednost navpične odbojnosti vsake točke.
Odbojnost Z je količina neposredno povezana z velikostjo delcev, suspendiranih v zraku in nato na vsebnost vode oblaka. Z vrednosti višje od 20 dBZ običajno (vendar ne nujno) pomenijo padavine na terenu, ki normalno postanejo intenzivne na območjih z odbojnostjo nad 40 dBZ in zelo intenzivne, ko so dosegle in presegle 50 dBZ (običajno blizu jeder neviht).
SRI/SRT (Surface Rainfall Intensity/Total): ocena radarja padavin, ki so se nakopičile na tleh posnetek ali v roku 6 ur.
Podatki v realnem času niso potrjeni, razlaga, lahko pripelje do napak.