situazion gjenerâl
Une depression cun dipendence un front frêt atlantic, a rivaran su la regjon vinars di sere, precedûts dal aflùs di corints umidis meridionâls; sabide vie pal dì a rivaran par un pôc corints setentrionâls plui fredis a cuote alte, intant che domenie al rivarà po dopo une altre depression dal Atlantic setentrionâl.
vuê
Vinars 26 Avrîl
emission: 25-04-2019 13:25 CEST
oggi
Nûi o cîl dut innulât cun ploie ca e là, che e podarà fermâ e tornâ a tacâ plui voltis, debile o moderade di matine, cun plui probabilitât in mont, bondante o fuarte e ancje in forme di temporâl dopomisdì e di sere. Su la basse planure e su la marine al podarà jessi timp miôr di matine cun cîl variabil. al soflarà aiar di Sud moderât o avonde fuart su la marine e ancje a cuote alte, a dadis dopomisdì forsit ancje fuart. Su lis monts neveadis dome a cuote alte di matine, in calâ fin a 1600-1800 metris di sere sul tart.
temp. (°C)minmaxmed
planure10/1216/192000 m5
cueste12/1418/201000 m10
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile con pioggie moderate coperto con pioggie abbondanti e temporali
doman
Sabide 27 Avrîl
emission: 25-04-2019 13:25 CEST
domani
Su la regjon cîl variabil cun probabilitât di precipitazions improvisis ca e là, salacor ancje temporâi locâi, soredut dopomisdì. Su la marine aiar in regjim di brise. Al sarà un pôc plui fresc rispiet ai dîs stâts.
temp. (°C)minmaxmed
planure9/1115/172000 m1
cueste11/1415/171000 m8
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile
passantdoman
Domenie 28 Avrîl
emission: 25-04-2019 13:42 CEST
dopodomani
Cîl salacor dut innulât cun ploie bondante e neveadis bondantis in mont parsore dai 800 metris, di sere pussibilis ancje su lis zonis plui altis dal Cjars. Su la marine e su lis zonis orientâls e soflarà Buere moderade o avonde fuarte. Al sarà tant plui fresc, cun zero termic in calâ fin a 1600 metris.
temp. (°C)minmaxmed
planure7/99/132000 m-2
cueste8/1011/141000 m3
tindince par Lun
Lunis 29 Avrîl
emission: 25-04-2019 13:42 CEST
piu3
Nûi o cîl dut innulât cun ploie in gjenar moderade e neveadis salacor ancjemò bondantis in mont parsore dai 700 metris. Pussibilitât di neveadis ancje su lis zonis plui altis dal Cjars. Su la marine e su lis zonis orientâls e soflarà Buere avonde fuarte di matine, po dopo moderade. Al continuarà a jessi tant fresc, cun temperaduris invernâls; zero termic tor dai 1500 metris.
temp. (°C)minmaxmed
planure6/89/112000 m-2
cueste6/88/101000 m1